7. 12. 2022: Nadílková studentská mše svatá, Olomouc