9. 6. 2024: Biřmování, sv. Vojtěch - Praha, Nové Město