Wiara na zdjęciach

Datum: 9. 9. 2021
Místo: Gość Gliwicki

Wystawę fotografii wielkoformatowych można będzie oglądać w trzech parafiach diecezji gliwickiej.

Cały artykuł: Gość Gliwicki

Stowarzyszenie fotografików dokumentuje życie religijne.