Warunki licencji

NASI FOTOGRAFICY SŁUŻĄ PAŃSTWU NIEODPŁATNIE

Organizacje kościelne (oprócz zawodowych) i osoby prywatne mogą bezpłatnie korzystać ze naszych zdjęć do celów niekomercyjnych.

Warunkiem użytkowania jest oznaczenie fotografii imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą wspólnoty, czyli Człowiek i Wiara. Nazwisko autora można znaleźć bezpośrednio przy każdym zdjęciu.

Fotografie do użytku elektronicznego są oznaczone znakiem wodnym, więc nie trzeba ponownie wymieniać autora.